Navigace

Obsah

Zpět

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

Aktuální seznam (k 1.8.2018):

Název obce

Název k.ú.

OPSUB - název

Parcela

LV

Poděvousy

Poděvousy

Nová Marie

Poděvousy 619710, č. 274

246

Poděvousy

Poděvousy

Nová Marie

Poděvousy 619710, č. 686/11

246

Poděvousy

Poděvousy

Poslední Markéta

Poděvousy 619710, č. 61/8

210

Poděvousy

Poděvousy

Boucová Marie

Poděvousy 619710, st. č. 148

226

Poděvousy

Poděvousy

Boucová Marie

Poděvousy 619710, č. 56/34

226

Poděvousy

Poděvousy

Cozl Josef

Poděvousy 619710, č. 367

237

Poděvousy

Poděvousy

Kokošková Barbora

Poděvousy 619710, č. 175

249

Poděvousy

Poděvousy

Kokošková Barbora

Poděvousy 619710, č. 208

249

Poděvousy

Poděvousy

Kokošková Barbora

Poděvousy 619710, č. 411

249

Poděvousy

Poděvousy

Kokošková Barbora

Poděvousy 619710, č. 458/1

249

Vyvěšeno: 8. 9. 2015

Zodpovídá: V V

Zpět