Navigace

Obsah

Zpět

Informace o konání OZ dne 13. 03. 2018

Obecní úřad Poděvousy s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Poděvousy.

 

Místo konání: Místnost Obecního úřadu, Poděvousy 47

Doba konání: 13.3.2018 od 18:00 hod.

Plánovaný program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Nová povinnost - GDPR
 5. Plat knihovnice
 6. Střednědobý rozpočtový výhled
 7. Žádost o pronájem pozemku - Šteffl
 8. Žádost o prodej pozemku - Englmaier
 9. Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami
 10. Žádost Stodské nemocnice
 11. Diskuse
 12. Závěr

Vyvěšeno: 2. 3. 2018

Datum sejmutí: 13. 3. 2018

Zodpovídá: V V

Zpět