Navigace

Obsah

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Park

2011

Moštárna Moštárna

 

2010

Provedla se rekonstrukce havarijního stavu hospodářské budovy - stodoly - přidružené k místnímu pohostinství. Dotace na tuto akci byly částečně poskytnuty z prostředků Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč. Celkové náklady na tuto opravu činily 370.311,- Kč.

2009

Od TJ Sokol Poděvousy se odkoupilo budova místního pohostinství za symbolickou částku 1,- Kč.

V květnu se provedla kompletní výměna střešní krytiny v místní hasičské zbronici - 150.770,-  Kč.

Dále byla provedena oprava střechy v místním pohostinství za celkovou částku 318.920,- Kč, z čehož 100 000,- Kč bylo hrazeno účelovou dotací z Programu stabilizace a obnovy venkova 2009 Plzeňského kraje.

2008

Dokončila se rekonstrukce budovy Obecního úřadu a vystavělo se víceúčelové dětské hřiště vedle stávajícího tenisového kurtu. Dotace na toto hřiště byla z Programu stabilizace a obnovy venkova 2008 Plzeňského kraje ve výši 150.000,- Kč. Celkové náklady 639.027,- Kč

2007

Započata rekonstrukce budovy Obecního úřadu - výměna oken, dveří, nové sociální zařízení, do objektu byla zavedena voda z nového vrtu. V příštím roce bude oprava budovy pokračovat - oprava venkovní fasády a Orava okolí. Předpokládané náklady - 700.000,- Kč.
 
Oprava kaple - nový oltář a vysvěcení kaple biskupem Radkovským za velké účasti místních občanů.
 
Úprava zeleně okolo kaple.
 
Byla provedena rekonstrukce silnice II. třídy průtahem obcí, kterou financoval kraj.
 
Do knihovny byl zaveden nový internet.
 
TJ Sokol pokračovala ve fotbalové soutěži - žáků i dospělích se střídavými úspěchy.
 
SDH mají samostatné webové stránky.
 
Na rok 2008 byl schválen rozpočet ve výši 2.234.000,- Kč. Největší investiční akcí je dodělání rekonstruce obecního úřadu a rekonstrukce staré skládky na víceúčelové dětské hřiště. Na tuto akci budeme žádat o dotaci.

Jako každý rok je vyčleněn příspěvek na činnost SDH a TJ Sokol ve výši 40.000,- Kč a zahrádkáři 10.000,- Kč.

2006

Celková úprava návsi u pomníku, nový asfaltový koberec a generální úprava parku včetně obrubníků. Dotace na tuto akci 250.000,-Kč. Celkové náklady si vyžádaly 1.039.300,-Kč

2005

Opět se pokračovalo na doasfaltování ulic v horní části obce změrem ke hřišti a od poslední ulice směrem k hlavní ulici na Háje. Dotace činila 300.000,-Kč, celkové náklady 772.750,-Kč

2004

Následné pokračování ulic v horní části obce. Náklady 700.700,-Kč z vlastních zdrojů obce.

V tomto roce byla zřízena nová autobusová zastávka včetně čekárny. Dotace na akci činila 170.000,-Kč. Zastávka stála 317.000,-Kč, čekárna 40.500,-Kč.

2003

V tomto roce se rovněž pokračovalo s asfaltováním ulic v horní části obce. Dotace na tuto akci činila 60.000,-Kč. Celkové náklady si vyžádaly 530.900,-Kč

2002

V obci byla dokončena plynofikace a dne 8. srpna byl plyn spuštěn. Někteří občané začali ještě v tomto roce plynem topit.

Rovněž byl v tomto roce položen nový asfaltový koberec hlavní ulicí obce směrem na Háje. Celková částka 998.400,-Kč. Celá částka byla uhrazena pouze z vlastních prostředků obce.

Dále byla provedena oprava fasády hasičské zbrojnice. Částka 49.500,-Kč uhrazena z vlastních zdrojů obce.