Navigace

Obsah

Zpět

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

Aktuální seznam (k 1.8.2019):
Název obce Název k.ú. OPSUB - název Parcela LV
Poděvousy Poděvousy Nová Marie Poděvousy 619710, č. 274 246
Poděvousy Poděvousy Nová Marie Poděvousy 619710, č. 686/11 246
Poděvousy Poděvousy Poslední Markéta Poděvousy 619710, č. 61/8 210
Poděvousy Poděvousy Boucová Marie Poděvousy 619710, st. č. 148 226
Poděvousy Poděvousy Boucová Marie Poděvousy 619710, č. 56/34 226
Poděvousy Poděvousy Cozl Josef Poděvousy 619710, č. 367 237

 

 

Vyvěšeno: 1. 8. 2019

Zodpovídá: Iveta Nová

Zpět