Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2016

 

Licence: DS0Z

XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)

 

 

Obec Poděvousy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

 

 

(v Kč)

 

 

sestavený ke dni 31.12.2016

 

 

 

 

 

Údaje o organizaci

 

identifikační číslo

00572381

 

název

Obec Poděvousy

 

ulice, č.p.

č.47

 

obec

Poděvousy

 

PSČ, pošta

34561

 

Kontaktní údaje

 

telefon

725543359

 

fax

 

 

e-mail

obec@podevousy.cz

 

WWW stránky

www.podevousy.cz

 

Doplňující údaje organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah závěrečného účtu

 

I. Plnění rozpočtu příjmů

 

II. Plnění rozpočtu výdajů

 

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

 

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

 

V. Peněžní fondy - informativně

 

VI. Majetek

 

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

 

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

 

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

 

XI. Ostatní doplňující údaje

 

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Daňové příjmy

2 193 500,00

2 294 023,00

2 601 188,07

Nedaňové příjmy

466 500,00

495 000,00

469 329,08

Kapitálové příjmy

 

37 750,00

37 500,00

Přijaté transfery

 

6 017 000,00

6 017 000,00

Příjmy celkem

2 660 000,00

8 843 773,00

9 125 017,15

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

440 000,00

456 000,00

538 929,17

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

10 000,00

11 093,00

20 264,79

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

60 000,00

60 000,00

58 700,89

111

Daně z příjmů fyzických osob

510 000,00

527 093,00

617 894,85

1121

Daň z příjmů právnických osob

450 000,00

457 730,00

590 611,49

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

 

75 430,00

75 430,00

112

Daně z příjmů právnických osob

450 000,00

533 160,00

666 041,49

11

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

960 000,00

1 060 253,00

1 283 936,34

1211

Daň z přidané hodnoty

1 000 000,00

1 000 000,00

1 084 101,20

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 000 000,00

1 000 000,00

1 084 101,20

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku

 

 

 

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 000 000,00

1 000 000,00

1 084 101,20

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

9 600,00

9 600,00

 

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

 

170,00

165,00

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

9 600,00

9 770,00

165,00

1340

Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů

73 500,00

73 500,00

72 725,00

1341

Poplatek ze psů

2 500,00

2 600,00

2 600,00

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

76 000,00

76 100,00

75 325,00

1351

Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.

8 500,00

8 500,00

11 380,00

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

8 500,00

8 500,00

11 380,00

1361

Správní poplatky

1 000,00

1 000,00

650,00

136

Správní poplatky

1 000,00

1 000,00

650,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

95 100,00

95 370,00

87 520,00

1511

Daň z nemovitostí

138 400,00

138 400,00

145 630,53

151

Daně z majetku

138 400,00

138 400,00

145 630,53

15

Majetkové daně

138 400,00

138 400,00

145 630,53

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

2 193 500,00

2 294 023,00

2 601 188,07

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

400 000,00

410 500,00

377 310,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

 

1 000,00

1 000,00

211

Příjmy z vlastní činnosti

400 000,00

411 500,00

378 310,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

34 000,00

34 000,00

33 748,00

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí

12 000,00

12 000,00

12 000,00

213

Příjmy z pronájmu majetku

46 000,00

46 000,00

45 748,00

2141

Příjmy z úroků (část)

500,00

500,00

496,08

214

Výnosy z finančního majetku

500,00

500,00

496,08

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

446 500,00

458 000,00

424 554,08

2322

Přijaté pojistné náhrady

 

6 000,00

6 000,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

20 000,00

31 000,00

38 775,00

232

Ostatní nedaňové příjmy

20 000,00

37 000,00

44 775,00

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

20 000,00

37 000,00

44 775,00

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

466 500,00

495 000,00

469 329,08

3111

Příjmy z prodeje pozemků

 

37 750,00

37 500,00

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

 

37 750,00

37 500,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

 

37 750,00

37 500,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

 

37 750,00

37 500,00

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

2 660 000,00

2 826 773,00

3 108 017,15

4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

 

22 000,00

22 000,00

4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

 

55 000,00

55 000,00

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

 

77 000,00

77 000,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

 

190 000,00

190 000,00

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

 

190 000,00

190 000,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

 

2 250 000,00

2 250 000,00

413

Převody z vlastních fondů

 

2 250 000,00

2 250 000,00

41

Neinvestiční přijaté transfery

 

2 517 000,00

2 517 000,00

4216

Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu

 

3 500 000,00

3 500 000,00

421

Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně

 

3 500 000,00

3 500 000,00

42

Investiční přijaté transfery

 

3 500 000,00

3 500 000,00

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

 

6 017 000,00

6 017 000,00

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

2 660 000,00

8 843 773,00

9 125 017,15

 

 

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Běžné výdaje

2 203 650,00

4 883 423,00

4 207 123,28

Kapitálové výdaje

2 755 000,00

2 755 000,00

234 595,00

Výdaje celkem

4 958 650,00

7 638 423,00

4 441 718,28

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

5021

Ostatní osobní výdaje

168 000,00

191 054,00

167 397,00

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

240 000,00

240 000,00

235 200,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

408 000,00

431 054,00

402 597,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

30 000,00

30 000,00

23 100,00

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

35 500,00

35 500,00

29 568,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

500,00

500,00

400,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

66 000,00

66 000,00

53 068,00

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

474 000,00

497 054,00

455 665,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

500,00

1 000,00

519,00

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

55 000,00

93 500,00

47 833,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

182 500,00

182 010,00

80 284,00

513

Nákup materiálu

238 000,00

276 510,00

128 636,00

5153

Plyn

42 000,00

49 500,00

45 620,23

5154

Elektrická energie

79 000,00

81 000,00

58 819,00

5156

Pohonné hmoty a maziva

10 000,00

13 000,00

12 109,00

515

Nákup vody, paliv a energie

131 000,00

143 500,00

116 548,23

5161

Služby pošt

2 000,00

2 000,00

1 314,00

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

5 000,00

5 500,00

5 166,00

5163

Služby peněžních ústavů

20 000,00

23 500,00

23 382,20

5167

Služby školení a vzdělávání

2 000,00

2 000,00

1 490,00

5169

Nákup ostatních služeb

714 000,00

746 468,00

498 555,29

516

Nákup služeb

743 000,00

779 468,00

529 907,49

5171

Opravy a udržování

431 500,00

684 600,00

507 909,95

5172

Programové vybavení

10 000,00

10 000,00

 

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 000,00

1 081,00

81,00

5175

Pohoštění

15 000,00

15 980,00

3 009,00

517

Ostatní nákupy

457 500,00

711 661,00

510 999,95

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

10 400,00

10 400,00

10 000,00

5194

Věcné dary

13 000,00

13 400,00

10 370,00

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

23 400,00

23 800,00

20 370,00

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

1 592 900,00

1 934 939,00

1 306 461,67

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

100 000,00

110 750,00

110 624,61

522

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

100 000,00

110 750,00

110 624,61

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

100 000,00

110 750,00

110 624,61

5321

Neinvestiční transfery obcím

31 500,00

6 000,00

 

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

250,00

250,00

 

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

31 750,00

6 250,00

 

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

 

1 000,00

1 000,00

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

 

1 000,00

1 000,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

 

2 250 000,00

2 250 000,00

534

Převody vlastním fondům

 

2 250 000,00

2 250 000,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5 000,00

8 000,00

7 942,00

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.

 

75 430,00

75 430,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

5 000,00

83 430,00

83 372,00

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

36 750,00

2 340 680,00

2 334 372,00

5

Běžné výdaje (třída 5)

2 203 650,00

4 883 423,00

4 207 123,28

6121

Budovy, haly a stavby

2 680 000,00

2 680 000,00

204 235,00

6122

Stroje, přístroje a zařízení

25 000,00

25 000,00

 

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

2 705 000,00

2 705 000,00

204 235,00

6130

Pozemky

50 000,00

50 000,00

30 360,00

613

Pozemky

50 000,00

50 000,00

30 360,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

2 755 000,00

2 755 000,00

234 595,00

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

2 755 000,00

2 755 000,00

234 595,00

Výdaje celkem (třída 5+6)

4 958 650,00

7 638 423,00

4 441 718,28

 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

 

2 298 650,00-

1 205 350,00

4 683 298,87

 

 

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

 

Krátkodobé financování z tuzemska

 

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

 

 

 

 

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

 

 

 

 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

 

 

 

 

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)

8114

 

 

 

 

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115

2 298 650,00

1 205 350,00-

4 666 442,87-

 

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)

8117

 

 

 

 

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8118

 

 

 

Opravné položky k peněžním operacím

 

Operace z peněžních účtů organizace nemající

 

 

 

 

 

charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)

8901

 

 

16 856,00-

 

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)

8902

 

 

 

 

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

8905

 

 

 

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

2 298 650,00

1 205 350,00-

4 683 298,87-

 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

 

Základní běžný účet ÚSC

5 501 855,91

4 666 442,87

10 168 298,78

4 666 442,87-

Běžné účty fondů ÚSC

 

 

 

 

Běžné účty celkem

5 501 855,91

4 666 442,87

10 168 298,78

4 666 442,87-

Termínované vklady dlouhodobé

 

 

 

 

Termínované vklady krátkodobé

 

 

 

 

 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční zůstatek

 

 

 

Příjmy celkem

 

 

 

Výdaje celkem

 

 

 

Obrat

 

 

 

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

 

 

 

Změna stavu

 

 

 

Financování - třída 8

 

 

 

 

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 

 

 

 

Software

 

 

 

 

Ocenitelná práva

 

 

 

 

Povolenky na emise a preferenční limity

 

 

 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7 868,00

 

7 868,00

 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

 

Stavby

9 183 771,05

342 385,00

9 526 156,05

 

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí

496 837,00

 

496 837,00

 

Pěstitelské celky trvalých porostů

 

 

 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

781 499,90

47 833,00

829 332,90

 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

 

Pozemky

2 141 815,11

14 200,00

2 156 015,11

 

Kulturní předměty

 

 

 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

 

 

 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

261 025,00

3 636 733,05

3 897 758,05

 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku

 

 

 

 

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

 

 

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

160 000,00

160 000,00-

 

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

 

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

 

 

 

 

Oprávky k softwaru

 

 

 

 

Oprávky k ocenitelným právům

 

 

 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

7 868,00-

 

7 868,00-

 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

 

 

 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

 

Oprávky ke stavbám

2 134 886,00-

161 493,00-

2 296 379,00-

 

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí

179 754,00-

23 924,00-

203 678,00-

 

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

 

 

 

 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

781 499,90-

47 833,00-

829 332,90-

 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

 

 

 

 

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

 

190 000,00

190 000,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

 

2 250 000,00

2 250 000,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

31 500,00

6 000,00

 

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

250,00

250,00

 

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

 

2 250 000,00

2 250 000,00

 

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ

Položka

text

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

 

29948

dotace MZe CR na COV

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

98071

5139

Nákup materiálu j.n.

x

0,00

x

0,00

98071

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

x

0,00

x

0,00

98071

5175

Pohoštění

x

0,00

x

0,00

98071

Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR

0,00

0,00

0,00

0,00

98193

5021

Ostatní osobní výdaje

x

0,00

x

11 054,00

98193

5139

Nákup materiálu j.n.

x

0,00

x

2 010,00

98193

5169

Nákup ostatních služeb

x

0,00

x

968,00

98193

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

x

0,00

x

81,00

98193

5175

Pohoštění

x

0,00

x

980,00

98193

Volby do Senátu ČR a do zastupitelstev krajů

0,00

0,00

22 000,00

15 093,00

 

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

 

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno dne 09.02.2017 Ekonomickým odborem KÚ Plzeň. Přezkum provedly: Jitka Volfíková a Bc. Hana Škoríková.

 

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

 

viz. příloha č. 2

 

 

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Výkazy FIN 1/2016 – 12/2016 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Poděvous. Také jsou k nahlédnutí i výkazy roční uzávěrky za Obec Poděvousy k 31.12.2016.

 

     

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16.5.2017

 

Sejmuto: 2.6.2017

 

 

Zveřejněno dálkovým přístupem: 16.5.2017

 

Sejmuto: 2.6.2017

 

 

Originál:

Vyvěšeno: 16. 5. 2017

Zodpovídá: Iveta Nová

Zpět