Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2019

PDF verze

 

Obec Poděvousy

Závěrečný účet za rok 2019

sestavený ke dni 31. 12. 2019

 

 

Údaje o organizaci

 

Název

Obec Poděvousy

 

 

Adresa

Poděvousy 47

 

 

 

345 61  Poděvousy

 

 

00572381

 

 

Právní forma

Obec

 

 

 

Kontaktní údaje

 

Telefon

725543359

 

 

E-mail

obec@podevousy.cz  www.podevousy.cz

 

 

 

Doplňující údaje o organizaci

ZASTUPITELÉ OBCE:

Ing. Vít Veselý – starosta     

Petr Šleis – místostarosta

Iveta Nová

Ladislav Šleis

Ing. Zdeněk Bárta

Václav Levý

Jaroslav Kramer

 

V souladu s §43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

 

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

 

II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

 

III. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

IV. Měsíční stavy finančních prostředků

 

V. Peněžní fondy – informativně

 

VI. Majetek

 

VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

 

IX. Ostatní doplňující údaje

 

 

 

 

 

  • Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

 

P Ř Í J M Y

 

 

Položka

 

Skutečnost

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Třída

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci                                                         

737062.00

670000.00

110.01

720000.00

102.37

-17062.00

 

1112

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                                                      

20586.16

13000.00

158.36

15180.00

135.61

-5406.16

 

1113

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                                                       

69354.04

65000.00

106.70

65000.00

106.70

-4354.04

 

1121

Daň z příjmů právnických osob                                                                      

646344.23

590000.00

109.55

590000.00

109.55

-56344.23

 

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce                                                              

10830.00

19000.00

57.00

19000.00

57.00

8170.00

 

1211

Daň z přidané hodnoty                                                                              

1454923.16

1400000.00

103.92

1400000.00

103.92

-54923.16

 

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy                                            

71133.00

75000.00

94.84

75000.00

94.84

3867.00

 

1341

Poplatek ze psů                                                                                    

2620.00

3000.00

87.33

3000.00

87.33

380.00

 

1361

Správní poplatky                                                                                   

650.00

1000.00

65.00

1000.00

65.00

350.00

 

1381

Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her                                            

17287.99

16000.00

108.05

18000.00

96.04

712.01

 

1382

Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů                                          

87.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-87.04

 

1511

Daň z nemovitých věcí                                                                               

214538.01

160000.00

134.09

160000.00

134.09

-54538.01

Třída

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

3245415.63

3012000.00

107.75

3066180.00

105.85

-179235.63

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                                              

165464.00

300000.00

55.15

310500.00

53.29

145036.00

 

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                                                   

1000.00

0.00

0.00

1000.00

100.00

0.00

 

2131

Příjmy z pronájmu pozemků                                                                          

34827.00

24000.00

145.11

35000.00

99.51

173.00

 

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí                                         

40000.00

12000.00

333.33

40000.00

100.00

0.00

 

2141

Příjmy z úroků (část)                                                                              

476.90

1000.00

47.69

1000.00

47.69

523.10

 

2321

Přijaté neinvestiční dary                                                                          

149919.00

0.00

0.00

149919.00

100.00

0.00

 

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                                            

0.00

20000.00

0.00

20000.00

0.00

20000.00

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

391686.90

357000.00

109.72

557419.00

70.27

165732.10

Třída

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

4111

Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu                                          

29000.00

0.00

0.00

29000.00

100.00

0.00

 

4112

Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta                                          

65400.00

0.00

0.00

65400.00

100.00

0.00

 

4116

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu                                              

19200.00

0.00

0.00

19200.00

100.00

0.00

 

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                            

70820.00

0.00

0.00

70820.00

100.00

0.00

 

4222

Investiční přijaté transfery od krajů                                                              

450000.00

0.00

0.00

450000.00

100.00

0.00

Třída

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

634420.00

0.00

0.00

634420.00

100.00

0.00

 

 

PŘÍJMY CELKEM

4271522.53

3369000.00

126.79

4258019.00

100.32

-13503.53

 

V Ý D A J E

 

 

Položka

 

Skutečnost

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Třída

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

5021

Ostatní osobní výdaje                                                                               

167425.00

280000.00

59.79

214200.00

78.16

46775.00

 

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                                           

311735.00

330000.00

94.47

330000.00

94.47

18265.00

 

5031

Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě                                          

7599.00

32000.00

23.75

32000.00

23.75

24401.00

 

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                                     

30745.00

43000.00

71.50

43000.00

71.50

12255.00

 

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění                                                              

221.00

1000.00

22.10

1000.00

22.10

779.00

 

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk                                                                       

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

 

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                                   

251956.02

180000.00

139.98

265000.00

95.08

13043.98

 

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                   

70569.83

129000.00

54.71

141500.00

49.87

70930.17

 

5153

Plyn                                                                                                

54291.67

61000.00

89.00

66000.00

82.26

11708.33

 

5154

Elektrická energie                                                                                 

110716.00

124000.00

89.29

134500.00

82.32

23784.00

 

5156

Pohonné hmoty a maziva                                                                              

12608.00

15000.00

84.05

22000.00

57.31

9392.00

 

5161

Poštovní služby                                                                                    

894.00

2000.00

44.70

2000.00

44.70

1106.00

 

5162

Služby elektronických komunikací                                                                   

5388.00

6000.00

89.80

6000.00

89.80

612.00

 

5163

Služby peněžních ústavů                                                                            

18694.60

26000.00

71.90

40000.00

46.74

21305.40

 

5167

Služby školení a vzdělávání                                                                         

0.00

2000.00

0.00

2000.00

0.00

2000.00

 

5169

Nákup ostatních služeb                                                                             

620397.62

806000.00

76.97

1000200.00

62.03

379802.38

 

5171

Opravy a udržování                                                                                 

286983.49

523000.00

54.87

693000.00

41.41

406016.51

 

5172

Programové vybavení                                                                                 

0.00

10000.00

0.00

10000.00

0.00

10000.00

 

5173

Cestovné                                                                                           

78.00

1000.00

7.80

1100.00

7.09

1022.00

 

5175

Pohoštění                                                                                           

16046.15

17000.00

94.39

18200.00

88.17

2153.85

 

5192

Poskytnuté náhrady                                                                                 

5000.00

0.00

0.00

5000.00

100.00

0.00

 

5194

Věcné dary                                                                                         

7970.00

18000.00

44.28

18000.00

44.28

10030.00

 

5212

Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá                                          

36000.00

0.00

0.00

36000.00

100.00

0.00

 

5222

Neinvestiční transfery spolkům                                                                     

104822.79

130000.00

80.63

130000.00

80.63

25177.21

 

5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                                          

1500.00

0.00

0.00

1500.00

100.00

0.00

 

5321

Neinvestiční transfery obcím                                                                       

150.00

3000.00

5.00

3000.00

5.00

2850.00

 

5323

Neinvestiční transfery krajům                                                                      

11000.00

15000.00

73.33

15000.00

73.33

4000.00

 

5329

Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                            

250.00

2000.00

12.50

2000.00

12.50

1750.00

 

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                                           

3347.00

5000.00

66.94

5000.00

66.94

1653.00

 

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                                                       

37500.00

0.00

0.00

38000.00

98.68

500.00

 

5365

Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům                                               

10830.00

18000.00

60.17

18000.00

60.17

7170.00

 

5366

Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi                                                    

18789.00

19000.00

98.89

19000.00

98.89

211.00

 

5903

Rezerva na krizová opatření                                                                        

0.00

0.00

0.00

50000.00

0.00

50000.00

Třída

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

2203507.17

2799000.00

78.72

3363200.00

65.52

1159692.83

Třída

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

 

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                                                       

20000.00

0.00

0.00

20000.00

100.00

0.00

 

6121

Budovy, haly a stavby                                                                              

85000.00

545000.00

15.60

328800.00

25.85

243800.00

 

6122

Stroje, přístroje a zařízení                                                                       

0.00

25000.00

0.00

25000.00

0.00

25000.00

Třída

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

105000.00

570000.00

18.42

373800.00

28.09

268800.00

 

 

VÝDAJE CELKEM

2308507.17

3369000.00

68.52

3737000.00

61.77

1428492.83

 

FINANCOVÁNÍ

Název položky

Položka

Skutečnost

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

 

Krátkodobé financování z tuzemska

 

 

 

 

 

 

 

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

8115

-1963015.36

0.00

0.00

-521019.00

376.76

 

CELKEM FINANCOVÁNÍ

8000

-1963015.36

0.00

0.00

-521019.00

376.76

 

 

 

  • Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

 

Neinvestiční transfery

 

Uz

Poskytovatel

Název

Poskytnuto k 31.12.

Použito k 31.12.

Vratka v průběhu roku

Vratka při fin. vypořádání

29014

MZe ČR

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů podle písm. B pravidel

19200.00

19200.00

0.00

0.00

98348

VPS ČR

Účelová dotace na výdaje spojené s přípravou.a konáním voleb do Evropského parlamentu

29000.00

16631.00

0.00

12369.00

 

C e l k e m

48200.00

35831.00

0.00

12369.00

 

 

  • Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

 

Investiční transfery

 

Pol

UZ

Popis

Poskytnuto k 31.12.

Použito k 31.12.

Vratka v průběhu roku

Vratka při fin. vypořádání

 

 4222

Inv. přijaté transfery od krajů – dotace na nové pódium

450000.00

0.00

0.00

0.00

 

Neinvestiční transfery

 

Pol

UZ

Popis

Poskytnuto k 31.12.

Použito k 31.12.

Vratka v průběhu roku

Vratka při fin. vypořádání

 

4112

00000

Neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

65400.00

65400.00

0.00

0.00

 

4122

00000

Neinvestiční přijaté transfery od krajů –  dotace na prodejnu

30000.00

30000.00

0.00

0.00

 

4122

00000

Neinvestiční přijaté transfery od krajů –  dotace na vybavení JSDHO

29900.00

29868.00

0.00

32.00

 

4122

00000

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – dotace na oplocenky

10920.00

10920.00

0.00

0.00

 

 

C e l k e m

136220.00

136188.00

0.00

32.00

 

 

  • Měsíční stav finančních prostředků

 

 

Měsíc

Základní běžný účet

Pokladna 261/xx

 

Leden

5 360 629.01

32 307.00

 

Únor

5 480 573.91

42 495.00

 

Březen

5 615 278.31

48 374.00

 

Duben

5 564 150.70

44 392.00

 

Květen

5 872 715.10

19 765.00

 

Červen

6 150 834.00

31 261.00

 

Červenec

6 448 452.88

7 427.00

 

Srpen

6 367 423.69

19 446.00

 

Září

6 492 835.16

38 635.00

 

Říjen

6 318 744.76

20 349.00

 

Listopad

6 443 867.74

27 469.00

 

Prosinec

7 170 094.24

30 125.00

 

  • Peněžní fondy - informativně

Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy a neuskutečňuje hospodářskou činnost.

 

  •  

 

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav k 31.12

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7868.00

0.00

7868.00

 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0.00

178000.00

178000.00

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

 

Stavby

17095671.14

85000.00

17180671.14

 

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí

496837.00

0.00

496837.00

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1035862.90

251956.02

1287818.92

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

 

Pozemky

2525009.84

0.00

2525009.84

 

 

 

 

 

 

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

158000.00

-158000.00

0.00

 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

0.00

650000.00

650000.00

 

 

 

 

 

 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

 

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku

-7868.00

0.00

-7868.00

 

 

 

 

 

 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

 

Oprávky ke stavbám

-2633821.00

-320113.00

-2953934.00

 

Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí

-251526.00

-23924.00

-275450.00

 

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

-1035862.90

-251956.02

-1287818.92

 

 

 

 

 

 

 

  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Přezkoumání hospodaření obce provedl dne 6.2.2020 Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly se závěrem: Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je součástí závěrečného účtu.

 

 

  • Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

 

Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou právnickou osobu.

 

  • Ostatní doplňující údaje

 

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na pevné úřední desce, jsou k dispozici na elektronické úřední desce a v sídle obecního úřadu v úřední dny:

 

Účetní výkazy za rok 2019 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2019.

 

 

Osoba odpovědná za správnost údajů

 

 

 Ing. Václav Kůs

 

 

 

Podpis: .............................................

 

Statutární zástupce

 

 

 Ing. Vít Veselý

 

 

 

Podpis: .............................................

 

Razítko organizace

 

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 6. 2020

Zodpovídá: Iveta Nová

Zpět