Navigace

Obsah

Hasiči


Sbor dobrovolných hasičů Poděvousy


Historie SDH Poděvousy

SDH Poděvousy byl založen roku 1923. Tehdy byla hlavní náplní sboru především záchrana osob a majetku. Později, nástupem a dostupností profesionálních hasičů, začala jít tato aktivita poněkud do ústraní a sbor dobrovolných hasičů se přeorientoval spíše na hasičský sport. Zejména příchodem Pepíka Huly, který dokázal dostatečně nadchnout několik dalších lidí, stoupla úroveň hasičského sportu v Poděvousích prudce nahoru.

Později se obnovilo i družstvo žen, které se po několika úspěšných sezónách rozpadlo. K opětovnému založení došlo až v srpnu 2006.

Největší sportovní úspěchy jsme zatím dosáhli v roce 2007 - více o sportu v menu družstva mužů a družstva žen

V letech 2007-2010 jsme pořádali ZČHL. Poděkování za vydařené akce patří zejména členům SDH a dalším pomocníkům, obci a místní hospůdce u Souseda za podporu a spolupráci, TJ Sokol Poděvousy za zapůjčení areálu a v neposlední řadě sponzorům, díky kterým se mohlo bojovat nejen o body za umístění, ale i hodnotné ceny - tradičně vynikající krchlebské koláče žádný rok nechyběly.


Současnost SDH Poděvousy

V současné době se obě družstva SDH Poděvousy aktivně účastní Západočeské hasičské ligy a dalších pohárových závodů.

SDH Poděvousy
Kromě tréninků a soutěžení se celoročně věnujeme i dalším aktivitám - sběr železného šrotu, pomoc při zajištění fungování obce, aktivní spolupráce při údržbě areálu u fotbalového hřiště, vylepšování prostřední hasičské zbrojnice a okolního prostředí.